//
 
 

ANBI in aanvraag...

We hopen dat Stichting Herstel binnenkort wordt erkend als algemeen nut beogende instelling.

GEGEVENS

Stichting Herstel is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41041629. RSIN/fiscaal nummer 816666180.

HET BESTUUR

Voorzitter: de heer mr. J.H. Brouwer
Penningmeester: de heer G.A. Polman
Lid: de heer M.J. Hemrika
Lid: de heer J.A.O.M.M. Koppenens
Lid: de heer G.A. Polman
Lid: mevrouw B.A.M. Alferink-Bloemenkamp

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding en evenmin vakantiegeld.

FINANCIEEL JAARVERSLAG

De cijfers van het afgelopen jaar kunnen worden ingezien via deze link.

BELEIDSPLAN 2019-2021

Het beleidsplan van dit jaar kan worden ingezien via deze link.

STATUTEN

De stichtingsstatuten kunnen worden ingezien via deze link.

 

download folder

Jonge moeder kan weer sporten. Sportvereniging regelt oppas.

meer succesverhalen

//

Download de info folderdownload folder

//

Contact info@stichtingherstel.nl

 
 

© 2019 Stichting Herstel | Privacyverklaring | Ontwerp, tekst en realisatie: VanBinnennaarBuiten