//
 
 

Hoe werken wij?

Onze doelstelling
Het ondersteunen van mensen binnen de Stedendriehoek die door situationele, persoonlijke en/of maatschappelijke omstandigheden op achterstand zijn geraakt. Wij willen hen helpen door het wegnemen van een eventueel financieel probleem dat verbetering van de situatie in de weg staat.

Gift of hulp in natura
Wij helpen met een gift of met hulp in natura. Alleen professionele hulpverleners van erkende instellingen kunnen een hulpaanvraag indienen. Het moet altijd gaan om hulp met een incidenteel karakter, die niet via een voorliggende voorziening verkregen kan worden.

Criteria

  • Voor ondersteuning voor primaire levensbehoeften geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
  • Voor andere ondersteuning geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
  • De ondersteuning geldt niet voor de (financiŽle) gevolgen van strafbare feiten.
  • Een gift kan maximaal Ä 500 bedragen.
  • De ondersteuning geldt niet voor het aflossen van schulden.
  • De hulpverlener wordt geacht mee te gaan bij de aankoop van de toegekende goederen.
  • Een cliŽnt kan maximaal 1 keer per 2 jaar in aanmerking komen voor een gift.

 


Een ID-kaart helpt Angelique om praktische zaken te regelen.

meer succesverhalen

//

Download de info folderdownload folder

//

Contact info@stichtingherstel.nl

//

download folder
Algemeen Nut
Beogende Instelling

 
 

© 2020 Stichting Herstel | Privacyverklaring | Ontwerp, tekst en realisatie: VanBinnennaarBuiten